FRAMELDINGSPROCEDURE

Ved afbud fra kursus, der kan erstattes af en anden deltager fra venteliste opkræves administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen inkl overnatning.

I tilfælde af manglende venteliste gælder følgende:

Ved afbud 3 uger eller mindre før kursus forfalder kursusgebyret fratrukket forplejning og overnatning (= 1.000,- kr.).

Ved afbud 1 uge eller mindre før kursus, forfalder hele kursusgebyret (inkl. overnatning og forplejning).

19.06.2014